Nowe rodzaje postępowań

O nas

linge blue

 

Dostrzegając możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, posiadając kompleksowe doświadczenie z zakresu prawa, podatków, rachunkowości zarządczej oraz doradztwa gospodarczego Grupa Russell Bedford postanowiła powołać podmiot celowy do obsługi klientów w zakresie restrukturyzacji RB Restrukturyzacje S.A.

W RB Restrukturyzacje zajmujemy się kompleksowym przeprowadzaniem procesów restrukturyzacyjnych pomagając naszym klientom skutecznie wykorzystać rozwiązania jakie oferuje nowe prawo restrukturyzacyjne. Zakres naszych kompetencji wykracza poza ramy prawne ustaw związanych z procesami restrukturyzacyjnymi. Jako Grupa doradcza Russell Bedford od wielu lat poznajemy biznesową rzeczywistość naszych klientów - zdobyte w ten sposób umiejętności pomagają nam znaleźć przydatne rozwiązania dla przedsiębiorstw które stanęły w obliczu sytuacji kryzysowej.

 

Zespół RB Restrukturyzacje tworzy grupa doświadczonych prawników i menadżerów, którzy przez wiele lat swojej drogi zawodowej zdobywali doświadczenie nie tylko w zakresie stosowania procedur prawnych ale również doradzali w rozwiązywaniu wszelkich praktycznych problemów klientów pomagając im podejmować właściwe decyzje biznesowe. W RB Restrukturyzacje uważamy, że kluczem do sukcesu jest połączenie rzetelnej wiedzy oraz pragmatycznego doświadczenia ze skuteczną komunikacją z klientem.

 

 

more

 

Poznaj nasze usługi

Chcesz wszcząć postępowanie sanacyjne i uzyskać ochronę przed wierzycielami?

 W postępowaniu sanacyjnym wszystkie postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Co istotne, po otwarciu postępowania sanacyjnego niedopuszczalne będzie prowadzenie egzekucji celem dochodzenia wierzytelności także wyłączonych z układu oraz wierzytelności powstałych po otwarciu postępowania.

Jeżeli skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga osobistego udziału dłużnika lub jego reprezentantów, a jednocześnie dają oni gwarancję należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.  Dlatego też, istotnym jest przygotowanie przez zespół wykwalifikowanych doradców stosownej dokumentacji mającej na celu otwarcie postepowania sanacyjnego, co umożliwi, niezakłócone przez postępowania egzekucyjne, prowadzenie przedsiębiorstwa do czasu pełnej stabilizacji sytuacji finansowej.

 

more

RB Restrukturyzacje S.A.

Biuro Warszawa

Antares ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
T: 22 276 61 80

Jesteśmy dostępni od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00 - 18:00

Biuro Katowice

ul. Lompy 14
40-040 Katowice
T: 32 73 13 420

Jesteśmy dostępni od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00 - 17:00