logo rb restrukturyzacje vertical

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne, z uwagi na szeroki wachlarz instrumentów prawnych korzystnych dla dłużnika, umożliwia istotną i szybką poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa dłużnika na tyle, że jest jednocześnie atrakcyjne dla dłużnika oraz możliwie bezpieczne i korzystne dla wierzycieli.  

Dodatkowo, podkreślić należy, że postępowanie sanacyjne zabezpiecza interesy wierzycieli, pracowników oraz kontrahentów dłużnika, gdyż do prowadzenia postepowania wyznaczony przez Sąd jest zarządca, obejmujący w zarząd przedsiębiorstwo dłużnika, który zobligowany jest do uzyskania akceptacji sędziego--komisarza na działania zaplanowane w planie restrukturyzacyjnym.  

W postępowaniu sanacyjnym możliwe jest zawieszanie postępowań egzekucyjnych, uchylanie zajęć komorniczych, odstąpienie od niekorzystnych dla dłużnika umów, możliwość dostosowania poziomu zatrudnienia do potrzeb z wykorzystaniem uprawnień przysługujących dotychczas wyłącznie syndykowi.

 

 Korzyści postępowania sanacyjnego

POSTĘPOWANIE SANACYJNE - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

TAK

NIE

Ma doprowadzić do uzdrowienia dłużnika

check  

Blokuje możliwość prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej

   check

Dłużnik może wskazać konkretną osobę na funkcję Zarządcy

check  

Sąd na wniosek dłużnika może zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa

check  

Otwarcie postępowania sanacyjnego skutkuje zawieszeniem prowadzonych postępowań egzekucyjnych

check  

Zarządca może odstąpić od zawartej przez dłużnika umowy wzajemnej

check  

Przebiega na podstawie planu opracowanego przez profesjonalnego zarządcę

check  

Wniosek o otwarcie postępowania powinien być rozpatrzony w ciągu 2 tygodni

check  

Wierzyciel może prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika

  check

Ograniczenie wysokości dochodzenia roszczeń przez wierzyciela wyłącznie do przedmiotu zabezpieczenia

 check